ผลงานที่ผ่านมา

อาคารWORK SHOP มหาวิทยาลับดรุงเทพ อาคารเก็บสินค้าตังนำโคราช อาคารจอดรถยนต์อำเภอมโนรมย์ ชัยนาท อาคารจอดรถยนต์โออิชิ

ภาพโครงการในอนาคต

โครงการอณาคต SPORT CLUB จ.เชียงใหม่ โครงการอณาคต โรงเรียนนานาชาติHARROW โครงการอณาคต อาคารพักอาศัย 3 ชั้น จ.ชัยนาท โครงการอณาคต อาคารพักอาศัยพร้อมศูนย์ล้างรถ เชียงใหม่

บริษัท เซลล์ลูล่า บีม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 69/8 หมู่ 10 ตำบล บางม่วง อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140

บริษัท เซลล์ลูล่าร์ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 245 หมู่ 1 ตำบล จระเข้ร้อง อำเภอ ไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140